Условия за ползване

ПРАВИЛА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


  1. Равномерно постелете електрическото одеало под долния чаршав. Покрийте го със завивката.

  2. Преди да легнете, включете уреда в електрическата мрежа  и натиснете копчето на включвателя. Ако желаете електрическото одеало да затопли по-бързо, включете на втора степен.

  3. След затопляне, може да намалите уреда като преместите копчето на включвателя на едно.

Не използвайте сгънато одеалото.


Не използвайте намачкан уред и не го прегъвайте.


Недопускайте прилагането на силен натиск върху уреда, което може да доведе до появата на резки  гънки.


Не използвайте  уреда мокър.


Използвайте само като долно одеало.


Не използвайте уреда  при хора с увреждания, деца,  бебета и хора без чувствителност към топлина.


Уреда не се пере, не се почиства на химическо чистене и не се глади.


Уреда не трябва да работи дълго покрито със завивката, без да го използвате.


След експлоатация извадете щепсела на уреда от контакта.


Уреда не може да се използва при регулиращи легла.


Уредът е предназначен само за домашна употреба, не се използва в хотели, болници и др. Обществени сгради.


Проверявайте често уреда против износване и повреди. При установяването на такива  не използвайте.


В никакав случай не опитвайте сами да отстранявате повреди по уреда. Занесете го в магазина, откъдето сте го закупили заедно с гаранционната карта.


Гаранционни условия
  1. Срокът на гаранцията е 24 месеца и започва да тече от датата на закупуване на продукта.

  2. Тази гаранция е валидна само при условие, че е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, съдържа името и печата на продавача, подписа на клиента и е налична касова бележка.

  3. Тази гаранция не е валидна при неспазване на правилата за експлоатация.

  4. Гаранцията е невалидна при загуба, неправилно попълнени или подправени гаранционни карти.

  5. Гаранцията е невалидна, когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или неупълномощени лица.

  6. Нерегистрирана гаранционна карта в срок от 15 дни от датата на покупката се счита за невалидна.

  7. Никой търговец няма право да изменя условията на тази гаранция по какъвто и да е повод.

 
КУПУВАЧЪТ НА ТОЗИ ПРОДУКТ ПРИЕМА И Е ЗАПОЗНАТ С ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И УСЛОВИЯТА НА ГАРАНЦИЯ .