Всички наши продукти

имат

2 години

гаранция

Гаранционно и сервизно обслужване

Всички електрически отоплители имат 2 години гаранция. Сервизното  обслужване е безплатно по време на гаранционния срок . Транспортните разходи за изпращане на продукта към сервиза са за сметка на клиента. Транспортните разходи при връщане на продукта от сервиз са безплатни за клиента. Преди да изпратите продукт за сервизно обслужване е необходимо:

 • Да се попълни формуляр за сервизно обслужване.
 • Ние ще се свържем с Вас за да уточним детайли относно сервизното обслужване и транспортирането.
 • Да опаковате продукта внимателно за транспортирането му.
 • Изпратени продукти за сервизно обслужване, при които не са спазени гаранционните условия няма да бъдат поправяни.
 • При продукти с изтекъл гаранционен срок, разходите за връщане на продукта са за сметка на клиента.

Гаранционни условия

 • Номерът на гаранционната карта трябва да съвпада със серийния номер върху продукта.
 • Срокът на гаранцията е 24 месеца и започва да тече от датата на закупуване на продукта.
 • Тази гаранция е валидна само при условие, че е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, съдържа името и печата на продавача, подписа на клиента и е налична касова бележка.
 • Тази гаранция не е валидна при неспазване на правилата за експлоатация.
 • Гаранцията е невалидна при загуба, неправилно попълнени или подправени гаранционни карти.
 • Гаранцията е невалидна, когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или неупълномощени лица.

 

 

 

 • Повредите се отстраняват в срок от 30(тридесет) работни дни.
 • Купувачът на този продукт, приема и е запознат с гореизброените изисквания за правилна експлоатация и условията на гаранция.
 • Никой търговец няма право да изменя условията на тази гаранция по какъвто и да е повод.

 

 

 

Количка0
Не сте избрали продукт
Продължи Покупката
0