Инструкции за употреба

Електрическите одеяла и възглавници са електрически уреди. За дълготрайно и безопасно ползване, моля запознайте се с инструкцията за употреба.

—- ЕЛЕКТРИЧЕСКО ДОЛНО ОДЕАЛО CARDINELLA—-
модели

LUX BE 85

230V

50 Hz

70 W

Р-р  85 X  150 см

LUX BE 105

230V

50 Hz

70 W

Р-р  105 X 150 см

LUX BE 125

230V

50 Hz

70 W

Р-р  125 X 150 см

SLIM 80

230V

50 Hz

70 W

Р-р  80 X  150 см

SLIM 120

230V

50 Hz

70 W

Р-р  120 X 150 см

SLIM EXTRA 80

230V

50 Hz

70 W

Р-р  80 X 150 см

SLIM EXTRA 120

230V

50 Hz

70 W

Р-р  120 X 150 см

 

—-ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕД—-

– да не се използва от много малки деца (от 0 до 3 години)
– не пробождайте с игли
– не използвайте нагънати или смачкани
– не се пере
– не се глади
– да не се чисти химически
– да не се избелва

уред клас II
2020 – марка за оценено съответствие
– да не се изхвърля в битовите отпадъци

Уредът да се използва само като долно одеало.
Уредът да не се използва от много малки деца под 3 години, поради тяхната невъзможност да реагират на прегряване.
Уредът да не се използва от лица, които не са чувствителни на топлина или от много уязвими хора, които са неспособни да реагират при прегряване.
Уредът може да се използва от деца над 3 години и по-малки от 8 години под наблюдение и винаги да е настроен на минимална температура (позиция 1 на превключвателя).

Уредът може да се използва от деца на възраст от 8 години и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират опасностите.

Децата да се наблюдават да не си играят с уреда.

Да не се извършва почистване и обслужване на уреда от ползвателя- от деца без наблюдение.

ЗА МОДЕЛИ SLIM EXTRA 80 и SLIM EXTRA 120: Уредът да се използва единствено с шнуров превключвател NLO 250V, 1A, 50Hz,

Уредът да е настроен на позиция 1 при продължителна употреба и за през нощта.

Кабелът и шнуровият превключвател на уреда могат да доведат до опасност от заплитане, удушаване, задействане или спъване, ако не са правилно подредени. Уверете се, че електрическите кабели са подредени по безопасен начин.

Уредът да се проверява често за признаци на износване или повреда. Ако има такива признаци или ако уредът е бил неправилно използван или не работи, да се върне на доставчика преди no-нататъшната му употреба.

Не използвайте електрическото одеало нагънато или смачкано и не го прегъвайте или подгъвайте под дюшека или матрака. Не допускайте прилагането на силен натиск върху електрическото одеяло, което може да доведе до появата на резки гънки.

Уредът да не се ползва на подвижно или регулируемо легло или когато се ползва на такова легло, да се проверява дали одеалото или шнура не могат да бъдат захванати или намачкани или прекъснати, например в панти.

Електрическото одеало да не се пере, да не се глади, да не се избелва и да не се почиства на химическо чистене. Уредът да се почиства с мека четка или с влажна кърпа.
Задължително изключете уреда преди почистване!

Уредът да не се използва когато е влажен.

Когато не се ползва уредът, да се съхранява сгънат в оригиналната му опаковка.

Преди да сгънете уреда за съхранение, оставете го да се охлади добре до стайна температура.

Уверете се, че уредът е прибран на място, на което няма да се наруши целостта му.

Уредът да не се намачква чрез поставяне върху него на предмети по време на съхранение.

Уредът не е предназначен за медицинска употреба в болници и/или СПА центрове и за промишлени цели.

Уредът да не се използва във външни помещения и/или върху влажни повърхности.

БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА
1. Проверете повърхността за наличие на режещи предмети, които могат да нарушат целоста на уреда.
2. Постелете електрическото одеало под долния чаршаф с шнура към главата. Покрийте го с чаршафа и завивката.
3. Не свързвайте уреда към източник на захранване, различен от указания. Това може да причини пожар или наранявания.
4. Включете щепсела в електрическата мрежа и настройте плъзгача на превключвателя да светне червения индикатор.
5. След около 10 min след включването на одеалото, проверете с ръка дали се е стоплило леглото Ви. Ако не е, уверете се, че сте включили правилно електрическото одеало и захранващия шнур към гъвкавата част.
6. Ако желаете електрическото одеяло да затопли по-бързо, включете на втора или на трета степен.
7. След затопляне, за не-повече от 20 min преместeте плъзгача на превключвателя на степен едно.
8. Проверявайте често електрическото одеало за износване и повреди / наранен кабел, скъсана или продупчена повърхност, счупен превключвател и др. /. При установяването на такива или ако уредът е бил неправилно използван да се върне на доставчика преди no-нататъшната му употреба.
9. Не разливайте течности върху електрическото одеало.
10. Да не се ползва мокро одеалото или одеало застлано върху мокри повърхности.
11. Електрическото одеало да не се използва навън и /или върху влажни повърхности и върху трева.
12. След употреба изключете електрическото одеяло като позиционирате плъзгача на превключвателя на 0 и червения индикатор изгасне. Извадете щепсела на уреда от контакта.
13. Не оставяйте уреда включен ако излизате от дома и/или ако той ще остане без наблюдение.
14. Не ремонтирайте одеалото, захранващия шнур или превключвателя сами, ще загубите гаранцията! Занесете повредения уред в магазина, откъдето сте го закупили заедно с гаранционната карта. Неправилно извършени ремонти могат да причинят токови удари, наранявания, пожар и др.
15. Захранващия шнур на модели SLIM EXTRA 80 и SLIM EXTRA 120 може да се замени единствено със същия специален комплект шнур и шнуров превключвател NLO, предоставен от производителя или от негов сервизен представител. При повреден кабел на модели LUX BE 85, LUX BE 105, LUX BE 125, SLIM 80 и SLIM 120 се обърнете към сервиза или уреда да се бракува.
16. Уредът да не се използва за други домакински цели освен за затопляне на леглото.
17. Не използвайте одеалото за затопляне на животни.
18. За да се избегне токов удар, пожар или нараняване, ако забележите нещо необичайно, като миризма на дим, спрете работата на уреда като изключите прекъсвача, а след това извадете щепсела от контакта.
Ако не спазвате точно инструкциите, уредът може да причини наранявания на хора и домашни любимци или смърт, както и щети по имуществото.

 

Производител: Домтекс.БГ ООД гр. Пловдив,
Сервиз и информация: 0887 59 72 10, Emaıl info@cardinella.bg

—-ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕД—-

 

ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДИ  ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 • Проверете повърхността за наличие на режещи предмети, които могат да нарушат цялоста на електрическата възглавница за стол. Не допускайте прилагане на силен натиск от остри и режещи предмети.
 • Не ползвайте сгъната или мокра възглавница за стол. Пазете уреда от течност.
 • Уредът да не се използва във външни помещения и /или върху влажни повърхности. Не сядайте с мокри дрехи.
 • След експлоатация не забравяйте да извадите щепсела на уреда от контакта.
 • Не допускайте прилагането на силен натиск върху електрическата възглавница за стол, който може да доведе до появата на резки гънки.
 • Проверявайте често електрическата възглавница за стол за износване и повреди /наранен кабел, скъсана или продупчена повърхност, счупен превключвател и др./. При установяването на такива не използвайте уреда. Ако има такива признаци или ако уредът е бил неправилно използван, да се върне на доставчика преди no-нататъшната му употреба.
 • Електрическите възглавница за стол не се перат и не се гладят.
 • Използвайте само като възглавница за стол. Не използвайте уреда като възглавница за глава.
 • Да не се ползва от твърде малки деца (0÷3 години)
 • Не използвайте уреда при хора с увреждания, деца, бебета и хора без чувствителност към топлина.
 • Уредът да не се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност
 • В никакъв случай не опитвайте сами да отстраните повреди по електрическите възглавници за стол. Занесете го в магазина, откъдето сте го закупили заедно с гаранционната карта. Неправилно извършени ремонти могат да причинят токови удари, пожар и др.
 • Захранващият шнур не може да се замени. При повреден шнур, уреда да се бракува или да се върне в магазина, от който е закупен. Не опитвайте да ремонтирате уреда сами.
 • Децата да се наблюдават да не си играят с уреда.
 • Уредът да не се използва за затопляне на животни.

 

ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 • Кабелът на уреда трябва винаги да стои до задната страна на стола. Внимавайте, да не се оплете кабела при сядане и ставане от стола.
 • При работа на уреда, захранващия кабел и етикета на уреда трябва винаги да стоят от горната страна.
 • Проверете повърхността на стола за остри предмети преди да поставите уреда.
 • Включете в електрическата мрежа уреда и нагласете плъзгача на превключвателя за да светне червения индикатор.
 • Ако желаете уреда да затопли по-бързо, включете на втора степен.
 • След затопляне може да намалите степента на затопляне на уреда като преместите плъзгача на превключвателя на едно.
 • Електрическите възглавници могат да се използуват с всички видове столове и табуретки.
 • Не използвайте намачкан уред и не го прегъвайте.
 • Уредът не се пере, не се почиства на химическо чистене, не се глади. Може да почистите уреда с мека четка или влажна кърпа.
 • За да се избегне токов удар, пожар или нараняване, ако забележите нещо необичайно, като миризма на пожар, спрете работата на уреда и изключете прекъсвача.
 • Уредът не е предназначен за промишлени цели.
 • Този уред не е предназначен за професионална и медицинска употреба в болници и спа центрове.

 

СЪХРАНЕНИЕ СЛЕД ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 • След използване изключете електрическата възглавница като нагласите плъзгача на превключвателя на 0 и червения индикатор изгасне. Извадете щепсела на уреда от контакта.
 • Може да преберете електрическата възглавница, като не я прегъвате.
 • Може да почистите уреда с мека четка или влажна кърпа.
 • Преди да приберете уреда за съхранение, оставете го да се охлади добре до стайна температура.
 • Уверете се, че уреда е прибран на място, на което няма да се наруши целостта му.
 • Да не се намачква уреда чрез поставяне на тежки предмети върху него по време на съхранение.
ВНИМАНИЕ
 • Малките деца трябва да се надзирават, за да не си играят с уреда.
 • Преди почистване, уверете се, че сте изключили уреда и сте извадили щепсела на захранващия кабел от контакта.
 • Не свързвайте уреда към източник на захранване, различен от указания. Това може да причини пожар или проблеми.
 • Ако не спазвате точно инструкциите, уредът може да причини щети по имуществото, наранявания на хора или смърт.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

230V 50 Hz 55W 0.25 А Р-р  50 X 35 см

 

Количка0
Не сте избрали продукт
Продължи Покупката
0